Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan 14 Tiel, aanleggen uitrit

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan 14 Tiel, (uitweg) aanleggen uitrit (ontvangstdatum: 3-9-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.