Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan 38 Tiel, plaatsen dakkapel

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan 38 Tiel, (bouwen) plaatsen dakkapel (ontvangstdatum: 25-=5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.