Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan, C7746, bouwnr. 107 Tiel, bouwen woning

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverlaan, C7746, bouwnr. 107 Tiel, (bouwen) bouwen woning (ontvangstdatum: 21-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.