Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverterrein, bouwen 106 eengezinswoningen

3 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vijverterrein (bouwen) bouwen 106 eengezinswoningen (Kop van Waal) (ontvangstdatum: 26-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.