Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 20 Tiel, verbouwen pand tot twee appartementen

10 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 20 Tiel, (bouwen) verbouwen pand tot twee appartementen (ontvangstdatum: 27-2-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.