Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 21 Tiel, realiseren appartementen

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 21 Tiel, (bouwen) realiseren appartementen (ontvangstdatum: 21-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.