Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 6 Tiel, verbouw tot 5 appartementen

3 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vleesstraat 6 Tiel, (bouwen) verbouw tot 5 appartementen (ontvangstdatum: 26-08-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.