Aangevraagde omgevingsvergunning: Vogelwikke 8 Tiel, realiseren aanbouw

24 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Vogelwikke 8 Tiel, (afwijken bestemmingsplan) realiseren aanbouw (ontvangstdatum: 13-3-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.