Aangevraagde omgevingsvergunning: Voor de Kijkuit 13 Tiel, realiseren appartementen

13 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Voor de Kijkuit 13 Tiel, (bouwen) realiseren appartementen (ontvangstdatum: 1-11-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.