Aangevraagde omgevingsvergunning: Voor de Kijkuit begraafplaats Tiel, herstellen voegwerk

31 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Voor de Kijkuit begraafplaats Tiel, (monumentenvergunning) herstellen voegwerk (ontvangstdatum: 23-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.