Aangevraagde omgevingsvergunning: Voorstad 21 Tiel, verbouwen winkelpand met 2 bovenwoningen, gevelreclame plaatsen

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Voorstad 21 Tiel, (bouwen, reclame) verbouwen winkelpand met 2 bovenwoningen, gevelreclame plaatsen (ontvangstdatum: 10-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.