Aangevraagde omgevingsvergunning: Voorstad 31-33 Oliemolenwal Tiel, bouwen 19 appartementen en commerciële ruimte

3 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Voorstad 31-33 Oliemolenwal Tiel, (bouwen) bouwen 19 appartementen en commerciële ruimte (ontvangstdatum: 21-2-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.