Aangevraagde omgevingsvergunning: Waalkade Tiel, aanleg Waalkade fase 2

2 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waalkade Tiel, (aanleggen) aanleg Waalkade fase 2 (ontvangstdatum: 20-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.