Aangevraagde omgevingsvergunning: Waalstraat 2 Tiel, vervangen kozijnen zijgevel

15 sep 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waalstraat 2 Tiel, (bouwen) vervangen kozijnen zijgevel (ontvangstdatum: 8-9-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.