Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 351-G1 Tiel, aanleg buitenruimte De Batouwe

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 351-G1 Tiel, (aanleggen) aanleg buitenruimte De Batouwe (ontvangstdatum:6-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.