Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 351 Tiel, renovatie gehele complex

19 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 351 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitweg) renovatie gehele complex (ontvangstdatum: 12-5-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.