Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 48 Tiel, melding brandveilig gebruik passage winkelcentrum

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan 48 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik passage winkelcentrum (ontvangstdatum: 12-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.