Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan (nabij het Cruijff Court) Tiel, kappen bomen

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadenoijenlaan (nabij het Cruijff Court) Tiel,(kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 9-7-2020);

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.