Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadensteinlaan 3 Tiel, vervangen carport

16 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wadensteinlaan 3 Tiel, (bouwen) vervangen carport (ontvangstdatum: 7-12-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.