Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 14 Tiel, wijzigen winkelpui en plaatsen gevelreclame

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 14 Tiel, (bouwen) wijzigen winkelpui en plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 21-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.