Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 42, Tiel, wijzigen gevelreclame + plaatsen uitsteker

28 jun 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 42 (bouwen) wijzigen gevelreclame + plaatsen uitsteker (ontvangstdatum: 14-6-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.