Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 66 Tiel, veranderen gevelreclame

2 mrt 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 66 Tiel, (bouwen) veranderen gevelreclame (ontvangstdatum: 17-2-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.