Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 69 Tiel, plaatsen gevelreclame

25 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 69 Tiel, (bouwen) plaatsen gevelreclame (ontvangstdatum: 14-8-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.