Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 73 Tiel, gevelreclame plaatsen

16 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 73 Tiel, (bouwen) gevelreclame plaatsen (ontvangstdatum: 8-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.