Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 8 Tiel, realiseren 2 appartementen

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Waterstraat 8 Tiel (bouwen) realiseren 2 appartementen (ontvangstdatum: 22-7-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.