Aangevraagde omgevingsvergunning: Weerstraat 9 Tiel, realiseren 2 studio’s

16 Feb 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Weerstraat 9 Tiel, (bouwen) realiseren 2 studio’s (ontvangstdatum: 8-2-2021).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.