Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 0 ong. Tiel, afwijken bestemmingsplan voor standplaats

4 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 0 ong. Tiel, (afwijken bestemmingsplan) afwijken bestemmingsplan voor standplaats (ontvangstdatum: 21-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.