Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 1 Tiel, gebruiksmelding Aldi

16 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 1 Tiel, (gebruiksmelding) gebruiksmelding Aldi (ontvangstdatum: 10-6-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.