Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 12 Tiel, melding brandveilig gebruik

4 mei 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 12 Tiel, (gebruiksmelding) melding brandveilig gebruik (ontvangstdatum: 28-4-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.