Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 12 Tiel, plaatsen overkappingen/vlaggenmasten/gevelreclame

21 apr 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 12 Tiel, (bouwen) plaatsen overkappingen/vlaggenmasten/gevelreclame (ontvangstdatum: 10-4-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.