Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 2-16 Tiel, revisieaanvraag ivm kleine aanpassingen gevel

24 jun 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westledeplein 2-16 Tiel, (bouwen) revisieaanvraag ivm kleine aanpassingen gevel (ontvangstdatum: 17-6-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.