Aangevraagde omgevingsvergunning: Westluidensestraat 36 Tiel, interne verbouwing pand

22 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westluidensestraat 36 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) interne verbouwing pand (ontvangstdatum: 14-10-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.