Aangevraagde omgevingsvergunning: Westluidensestraat 55 Tiel, gevelrestauratie en vervangen kozijn

23 dec 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Westluidensestraat 55 Tiel, (bouwen, monumentenvergunning) gevelrestauratie en vervangen kozijn (ontvangstdatum: 14-12-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.