Aangevraagde omgevingsvergunning: Wethouder Schootslaan 4 Tiel, kappen bomen

31 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wethouder Schootslaan 4 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 16-7-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.