Aangevraagde omgevingsvergunning: Wethouder Schootslaan 4 Tiel, uitbreiding transformatorstation

2 jun 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wethouder Schootslaan 4 Tiel, (bouwen) uitbreiding transformatorstation (ontvangstdatum: 21-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.