Aangevraagde omgevingsvergunning: Wijnpeerweg 7 Tiel, plaatsen opbouw garage

7 jan 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wijnpeerweg 7 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen opbouw garage (ontvangstdatum: 20-12-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.