Aangevraagde omgevingsvergunning: wijzigen bestaande uitrit, Kijkuit 24, Tiel

11 apr 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Kijkuit 24 (uitweg) wijzigen bestaande uitrit (ontvangstdatum: 1-4-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.