Aangevraagde omgevingsvergunning: Wilglaan 2-112 Tiel, kappen bomen

6 nov 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wilglaan 2-112 Tiel, (kappen) kappen bomen (ontvangstdatum: 30-10-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.