Aangevraagde omgevingsvergunning: Wilhelmina Druckerstraat 7 Tiel, wijzigen handelsreclame Geldmaat

26 jul 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Wilhelmina Druckerstraat 7 Tiel (reclame) wijzigen handelsreclame Geldmaat (ontvangstdatum: 17-7-2019)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.