Aangevraagde omgevingsvergunning: Zennewijnenseweg 18 Zennewijnen, renovatie schuur en plaatsen carport

17 mrt 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zennewijnensesweg 18 Zennewijnen, (bouwen) renovatie schuur en plaatsen carport (ontvangstdatum: 6-3-2020)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.