Aangevraagde omgevingsvergunning: Zennewijnenseweg 21 Zennewijnen, bouwen schuur met overkapping

11 aug 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zennewijnenseweg 21 Zennewijnen, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) bouwen schuur met overkapping (ontvangstdatum: 4-8-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.