Aangevraagde omgevingsvergunning: Zilveren Maan 16 Tiel, vergroten garage

18 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zilveren Maan 16 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) vergroten garage (ontvangstdatum: 11-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.