Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 15 Tiel, wijzigen gevelaanzicht/isoleren

14 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 15 Tiel, (bouwen, afwijken bestemmingsplan) wijzigen gevelaanzicht/isoleren (ontvangstdatum: 6-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.