Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 16 Tiel, aanleggen uitrit, wijzigen voorgevel

26 jan 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 16 Tiel, (uitweg, bouwen) aanleggen uitrit, wijzigen voorgevel (ontvangstdatum: 20-1-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.