Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 16 Tiel, dakkapel plaatsen

29 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 16 Tiel, (bouwen) dakkapel plaatsen (ontvangstdatum: 22-4-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.