Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 38 Tiel, aanbrengen erfverharding

7 apr 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensepad 38 Tiel, (aanleggen) aanbrengen erfverharding (ontvangstdatum: 29-3-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.