Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensestraat 3 Kapel Avezaath, knotten wilgen

10 sep 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensestraat 3 Kapel Avezaath, (kappen) knotten wilgen (ontvangstdatum: 29-8-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.