Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensestraat P744 Kapel Avezaath, tijdelijk plaatsen woonunit

8 okt 2019
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelensestraat P744 Kapel Avezaath, (bouwen) tijdelijk plaatsen woonunit (ontvangstdatum: 26-9-2019).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.