Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelenseweg 1 Tiel, bouwen carport/berging

26 mei 2021
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelenseweg 1 Tiel, (bouwen) bouwen carport/berging (ontvangstdatum: 18-5-2021)

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.