Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelenseweg 1 Tiel, plaatsen mobiele zorgwoning

31 jul 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning: Zoelenseweg 1 Tiel, (bouwen) plaatsen mobiele zorgwoning (ontvangstdatum: 15-7-2020).

De publicatie van aangevraagde omgevingsvergunningen is slechts ter informatie. Er kan geen zienswijze worden ingediend of beroep worden ingesteld. Dit kan pas als er een (ontwerp)besluit is genomen.